Medlemsavgift 2023

 

Det är nu dags att betala in medlems- och platsavgifter för 2023

Inbetalning görs till LKF’s bg 5825-2560.

Avgifter 2023

Medlemsavgift                                                                              400: –

Familjemedlemskap                                                                     700: –

(gäller samtliga i familjen på samma adress)       

Stödmedlem                                                                                 100: –

Hyra liten plats                                                                             300: –

Hyra stor plats                                                                              500: –

Stödmedlemskap är för dig som inte aktivt deltar i föreningens verksamhet (träning, tävling, nyttjande av lokaler eller andra aktiviteter) men ändå vill stödja LKF.

Medlemskap är obligatoriskt vid hyra av kanotplats.

Tänk på att medlemsintäkterna är en viktig inkomstkälla för LKF och vi vädjar därför till alla kanotfamiljer att lösa familjemedlemskap!

Försök gärna värva fler stödmedlemmar! Vi har t.ex flera mor- och farföräldrar som är medlemmar men vi vill jättegärna få fler!

Vid frågor om medlemskap – kontakta Irén Olsén (Kassör) via mail kassor@lidkanot.nu

Lämna en kommentar