Övrigt

Vid styrelsemöte den 23/1 beslutades att tillsätta en projektgrupp som har till uppgifta att utarbeta en plan för hur vi skall lösa våra ökade behov av lokaler.

På dessa sidor kan du studera det aktuella förslaget som finns.

Om du har frågor till projektgruppen kan du skicka em via mail till kanothus@lidkanot.nu.

Vi ser även gärna att du framför synpunkte i gästboken för att på så sätt få en debatt om projektet.

Du som är medlem kan logga in och ta del av projektgruppens mötesanteckningar mm.

Saknar du login? Skicka då ett mail till admin@lidkanot.nu

Nyheter från Projektgruppen