Tekniska kommittén

Tekniska kommittén ansvarar för att exempelvis byggander, bryggor, kanoter, båtar och gräsmattor hålls i trim. Vid entrén finns en verktygbänk med en pärm på. Där kan man skriva in de brister som man upptäckt. Vi gör en planering under våren på de arbeten som behöver utföras och är kända. Kommittén har några arbetsdagar under året utifrån behov men det brukar vara minst en dag på vår och höst.
Det behövs alltid hjälp i en liten förening. Om du är intresserad av att hjälpa till i tekniska kommittén eller har upptäckt något som behöver åtgärdas, hör av dig.